Citoles 10 mg Film Tablet Nedir, Yan Etkileri

Citoles 10 mg film tablet, selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’ler) adı verilen bir ilaç grubuna ait bir antidepresandır. Citoles’ın çalışma şekli hala tam olarak anlaşılmamıştır. Merkezi sinir sistemindeki sinir hücreleri arasındaki iletişimi olumlu yönde etkilediği ve / veya beyindeki kimyasal dengeyi yeniden sağladığı düşünülmektedir.

Bu haberimizde Citoles Nedir, Citoles Yan Etkileri, Citoles 2019 Fiyatı, Antidepresan İlaçları, Citoles 10 mg, Citoles Kullanım Şekli, Citoles Dozajı, Citoles Tedavisi, Citoles Kilo Aldırır Mı  gibi soruların cevabını bulacaksınız.

Citoles Nedir ?

Citoles 10 mg film tabletlerin her biri 10 mg essitalopram içerir. Citoles 14, 28, 56 ve 84 tabletlik ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır. Citoles depresyon (majör depresif durumlar) ve anksiyete bozukluklarında (agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluğu, sosyal anksiyete bozukluğu ve yaygın anksiyete bozukluğu ve obsesif-kompulsif bozukluk) kullanılır.

Antidepresan İlaçları

Citoles erişkinlerde anksiyete tedavisinde kullanılır. Citoles ayrıca, yetişkinler ve en az 12 yaşında ergenlerdeki majör depresif bozukluğu tedavi etmek için de kullanılır.

Bu ilaç rehberinde listelenmeyen amaçlar için kubbeler de kullanılabilir.

Citoles 10 Mg Film Tablet 2019 Fiyatı ?

Normal Reçeteli bir ilaçdır.

Satış fiyatı 16.34 TL olarak satılmaktadır.

Antidepresan İlaçları

 • Sertralin (Lustral, Seralin, Selectra, Serdep)
 • Sitalopram (Cipram, Eslopram, Citol, Vodalex, Citara)
 • Paroksetin (Seroxat, Paxil)
 • Fluvoksamin (Faverin)
 • Fluoksetin (Prozac, Depreks, Zedprex, Fulsac, Florak)
 • Essitalopram (Cipralex, Eslorex, Citoles)
 • Venlafaksin (Efexor, Veniba)
 • Milnacipran (İxel)
 • Reboksetin (Edronax)
 • Tianeptin (Stablon)
 • Mirtazapin (Remeron, Mirtaron)
 • Agomelatin (Valdoxan)

Citoles Kullanım Şekli ?

Doktorunuz tarafından belirtilen Citoles çözümünü kullanın. Tam dozaj talimatları için ilacın üzerindeki etikete bakın.

 • Citoles çözümü, İlaç Rehberi adı verilen ilave bir hasta bilgi formu ile birlikte gelir. Dikkatli oku. Citoles çözümünü her doldurduğunuzda tekrar okuyun.
 • Citoles solüsyonunu ağız yoluyla veya yiyecek olmadan alın.
 • İlaç dozu için işaretli bir ölçüm cihazı kullanın. Dozunuzu nasıl ölçeceğinizden emin değilseniz eczacınızdan yardım isteyin.
 • Citoles çözümünü her gün aynı saatte almak, almayı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.
 • Kendinizi iyi hissetseniz bile, Citoles çözümünü almaya devam edin. Herhangi bir dozu kaçırmayın.
 • Birden doktorunuza danışmadan Citoles solüsyonunu kullanmayı bırakmayın. Yan etkiler görülebilir. Bunlar zihinsel ya da ruh hali değişiklikleri, uyuşukluk ya da cildin karıncalanması, baş dönmesi, konfüzyon, baş ağrısı, uyku problemi veya olağandışı yorgunluk içerebilir. Citoles solüsyonunu başlattığınızda ve dozda bir değişiklik yapıldığında yakından izleneceksiniz.
 • Bir doz Citoles solüsyonunu kaçırırsanız, mümkün olan en kısa sürede alın. Bir sonraki dozunuz için neredeyse zamanı gelmişse, kaçırılan dozu atlayın ve normal dozaj programınıza geri dönün. Aynı anda 2 doz almayın.

Sağlık hizmeti sağlayıcınıza, Citoles çözümünü nasıl kullanacağınızla ilgili sorularınızı sorun.

Citoles Kilo Aldırır Mı ?

Citoles’in yan etkileri içinde iştah artması ya da kilo artışı bulunmaktadır ama ilacın etkilerine karşı durabilmek de yine sizin elinizde. İlacın vücuttaki hormonları etkileyerek, yemeseniz bile kilo almaya engel olamazsınız ama sadece basit bir iştah artışının önünde durabilirsiniz.

Citoles Yan Etkileri

Citoles Dozajı

Citoles, günde bir kez, sabah veya akşam, yiyecekle birlikte veya yiyeceksiz olarak verilmelidir.

Majör Depresif Bozukluk

İlk Tedavi

Ergenler

Önerilen Citoles dozu günde bir kez 10 mg’dır. Esnek bir doz Citoles (10 ila 20 mg / gün) denemesi, Citoles’in etkinliğini göstermiştir. Doz 20 mg’a yükseltilirse, bu en az üç hafta sonra yapılmalıdır.

Yetişkinler

Önerilen Citoles dozu günde bir kez 10 mg’dır. Sabit dozlu bir Citoles denemesi, hem 10 mg hem de 20 mg Citoles’in etkinliğini göstermiştir, ancak 10 mg üzerinde 20 mg daha büyük bir fayda gösteremedi. Doz 20 mg’a çıkarılırsa, bu minimum bir hafta sonra yapılmalıdır.

Citoles Tedavisi

Genel olarak, majör depresif bozukluğun akut ataklarının, akut atakta yanıtın ötesinde birkaç ay veya daha uzun süreli farmakolojik tedaviyi gerektirdiği kabul edilmektedir. 8 hafta boyunca Citoles alırken cevap veren majör depresif bozukluğu olan erişkinlerde devam eden Citoles’in 10 veya 20 mg / gün sistematik olarak değerlendirilmesi, akut tedavi evresinde böyle bir bakım tedavisinin yararı olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, uzun süre boyunca Citoles kullanmayı seçen hekim, ilacın bireysel hasta için uzun vadeli yararlılığını periyodik olarak yeniden değerlendirmelidir. Bakım tedavisine duyulan ihtiyacı belirlemek için hastalar periyodik olarak yeniden değerlendirilmelidir.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

İlk Tedavi

Yetişkinler

Önerilen Citoles başlangıç ​​dozu günde bir kez 10 mg’dır. Doz 20 mg’a çıkarılırsa, bu minimum bir hafta sonra yapılmalıdır.

Bakım Tedavisi

Yaygın anksiyete bozukluğu kronik bir durum olarak kabul edilir. CAD’lerin YAB tedavisinde 8 haftanın ötesindeki etkinliği sistematik olarak çalışılmamıştır. Uzun süre boyunca Citoles kullanmayı seçen hekim, ilacın bireysel hasta için uzun vadeli yararlılığını periyodik olarak tekrar değerlendirmelidir.

Özel Popülasyonlar

10 mg / gün, çoğu yaşlı hasta ve karaciğer yetmezliği olan hastalar için önerilen dozdur.

Hafif veya orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalar için dozaj ayarlaması gerekmez. Şiirler, ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Citoles Yan Etkileri

Klinik Araştırmalar Deneyimi

Klinik çalışmalar çok çeşitli koşullar altında yapıldığından, bir ilacın klinik çalışmalarında gözlemlenen advers reaksiyon oranları, başka bir ilacın klinik çalışmalarındaki oranlarla doğrudan karşılaştırılamaz ve pratikte gözlemlenen oranları yansıtmayabilir.

Citoles 2019 Fiyatı

Klinik Deneme Veri Kaynakları

Pediatri (6-17 yaş)

Çift kör plasebo kontrollü çalışmalarda majör depresif bozukluğu olan 576 pediatrik hastada (286 Citoles, 290 plasebo) advers olaylar toplandı. 12 yaşından küçük pediatrik hastalarda Citoles’in güvenliği ve etkinliği kanıtlanmamıştır.

Yetişkinler

Çift kör, plasebo kontrollü çalışmalarda, Citoles’e maruz kalan majör depresif bozukluğu olan 715 hasta ve 592 hastadan Citoles’e ilişkin advers olaylar toplanmıştır. Major depresif bozukluğu olan 284 hasta da açık etiketli çalışmalarda Citoles’e yeni maruz kaldı. YAB olan hastalarda Citoles için advers olay bilgileri, Citoles’e maruz kalan 429 hastadan ve çift kör, plasebo-kontrollü çalışmalarda plaseboya maruz kalan 427 hastadan toplandı.

Maruz kalma sırasındaki advers olaylar, öncelikle genel araştırma yoluyla elde edildi ve kendi seçtikleri terminolojiyi kullanarak klinik araştırmacılar tarafından kaydedildi. Sonuç olarak, benzer olayları önce daha az sayıda standart olay kategorisine ayırmadan, olumsuz olayları yaşayan bireylerin oranının anlamlı bir tahminini yapmak mümkün değildir. Aşağıdaki tablo ve tablolarda, bildirilen advers olayların sınıflandırılması için standart Dünya Sağlık Örgütü (WHO) terminolojisi kullanılmıştır.

Belirtilen advers reaksiyon sıklıkları, listelenen tipte en az bir kez tedaviye bağlı advers olay geçirmiş olan bireylerin oranını temsil eder. Başlangıç ​​değerlendirmesinden sonra tedavi alırken bir olay ilk kez meydana gelmişse veya kötüleşiyorsa, tedavinin ortaya çıktığı düşünüldü.

Citoles ile Tedavinin Sonlandırılması

Citoles ve diğer SSRI’ların ve SNRI’lerin kesilmesiyle ilişkili semptomlar bildirilmiştir. Tedaviyi bırakırken hastalar bu semptomlar açısından izlenmelidir. Mümkün olduğunca ani durmadan ziyade dozda kademeli bir azalma önerilir. Dozdaki bir azalmanın ardından veya tedavinin kesilmesinin ardından dayanılmaz semptomlar meydana gelirse, önceden verilen dozu devam ettirmek düşünülebilir. Daha sonra, doktor dozu azaltmaya devam edebilir, ancak daha kademeli bir oranda devam edebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir