Desmont 5/10 mg İlaç Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Desmont İlaç Nedir Ve Ne İçin Kullanılır ?

Desmont 5 mg desloratadin 10 mg montelukast olarak iki farklı etken madde içeren pembe, oblong, bikonveks film kaplı iki katmanlı tabletlerdir.

Desmont 5/10 mg İlaç hakkında tüm merak ettiklerinizi açıklıyoruz. Desmont ilaç nedir, desmont ilaç ne için kullanılır, desmont ilaç ne işe yarar, desmont 5/10 mg ilacın yan etkileri, desmont 5/10 mg ilaç nasıl kullanılır, desmont 5/10 mg ilacın kullanım alanları tüm bu soruların cevaplarından bahsedeceğiz.

Desmont bir ilaç adıdır. Etken maddesi desloratadin ve montelukasttır. İçeriğinde 5 gram desloratadin  ve 10 gram montelukast maddesi bulunur. Draje şeklinde dışı pembe renkli tabletler halinde satılır. Alerjik astımın tedavisinde, bahar alerjilerinde, toz alerjilerinde ve polen alerjilerinde bronşların açılması için kullanılır.

Desmont 30 ve 90 tablet içeren Alü/Alü blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır. Desmont , alerjik rinit ve alerjik rinitle birlikte olan astım tedavisinde ve semptomlarının giderilmesinde endikedir.

Desmont Nasıl Kullanılır ?

Uygun Kullanım Ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar

Önerilen doz 15 yaş ve üzeri erişkinler için günde bir tablettir (5 mg desloratadin ve 10 mg montelukast). Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışarak kontrol ediniz. Desmont’un tercihen akşamları alınması önerilmektedir.

Tedavi süresi konusunda, doktorunuz sizdeki alerjik rinitin tipini belirleyerek ne kadar süreyle Desmont almanız gerektiğine karar verecektir.

Desmont İlaç Ne İçin Kullanılır

Eğer sizdeki saman nezlesi, ev tozu akarına karşı alerji vb (alerjik rinit), aralıklı tip (intermittan) (belirtilerin haftada 4 günden daha az ya da 4 haftadan daha kısa süreyle var olması) ise, doktorunuz hastalığın geçmişini değerlendirecek ve size bu doğrultuda bir tedavi programı önerecektir.

Eğer sizdeki saman nezlesi, ev tozu akarına karşı alerji vb (alerjik rinit), kalıcı/sürekli tip (persistan) (semptomların haftada 4 gün ya da daha fazla ve 4 haftadan daha uzun süreyle var olması) ise, doktorunuz size daha uzun süreli bir tedavi önerebilir.

Desmont 5/10 mg 30 film kaplı tablet {Vitalis} İlacın Uygulama Yolu Ve Metodu

•  Desmont , ağız yoluyla alınır. Belirli bir miktar suyla beraber alınır.

• Desmont’un aç veya tok karnına alınmasında herhangi bir sakınca yoktur.

Eğer hasta Desmont kullanıyor ise, aynı etken madde olan Montelukastı veya desloratadini içeren başka bir ilaç almamalıdır.

Yaşlılarda Kullanımı

Desmont bileşenlerinden desloratadinin geriyatrik popülasyonda etkinlik ve güvenilirliği henüz belirlenmemiştir. Bu nedenle geriyatrik popülasyonda kullanımı önerilmemektedir.

Özel Kullanım Durumları

Hafiften ortaya değişen düzeylerde karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda farmakokinetik verilere dayanarak desloratadin başlangıç dozu 5 mg tablet tavsiye edilmektedir.

Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarla klinik veri bulunmamaktadır (Child-Pugh skoru>9).

Ciddi böbrek yetersizliği olgularında doz ayarlanarak dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer desmont’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Diğer Astım Tedavileriyle Birlikte Desmont İle Tedavi

Desmont hastanın var olan tedavisine eklenebilir. Birlikte uygulanan tedavilerde dozun azaltılması Bronkodilatörlerle tedavi:

Tek bronkodilatör kullanımı ile yeterli düzeyde kontrol altına alınamayan alerjik kökenli astım hastalarının tedavi rejimine desmont eklenebilir. Klinik yanıt alındığında (genellikle ilk dozdan sonra) hastanın bronkodilatör tedavisi tolere edildiği kadar azaltılabilir. İnhale kortikosteroidler:

İnhale kortikosteroid ile tedavi edilen alerjik kökenli astım hastalarında desmont tedavisi ek klinik yarar sağlar. Kortikosteroid dozu tolere edildiği oranda azaltılabilir. Doz, tıbbi denetim altında kademeli olarak azaltılmalıdır. Bazı hastalarda, inhale kortikosteroidin dozu yavaş yavaş tamamen kesilebilir. Bazı hastalarda inhale kortikosteroidlerin yerine hemen desmont tedavisine başlanmamalıdır.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Desmont Kullanırsanız

Desmont ile henüz doz aşımı deneyimi yoktur.

Desmont içindeki etkin maddelerden desloratadin’e dair veriler;

Doz aşımının belirtileri uyuklama, kalp atım hızı ve QT aralığında artış, halüsinasyonlar ve uyuşukluk olmuştur. Aşırı doz vakalarında, absorbe edilmemiş etken maddeyi uzaklaştıracak standart önlemler alınmalı ve semptomatik ve destekleyici tedavi sağlanmalıdır. Erişkinler ve adolesanlarda 45 mg’a kadar (klinik dozun 9 katı) Desmont uygulanan çok dozlu bir klinik araştırmada, ciddi herhangi bir etki gözlenmemiştir. Desmont içindeki etkin maddelerden montelukasta dair veriler;

Desmont hemodiyaliz ile uzaklaştırılamamaktadır. Periton diyalizi ile elimine olup olmadığı bilinmemektedir.

Desmont İlacın Yan Etkileri

Aşırı doz durumunda yan etkiler rapor edilmemiştir. Yetişkinlerde ve çocuklarda aşırı doz durumunda meydana gelen en sık yan etkiler abdominal ağrı, uyuklama, susuzluk, baş ağrısı, kusma ve hiperaktivite.Desmont’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Desmont’ı Kullanmayı Unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Desmont İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler

Eğer Desmont kullanımı konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuza danışarak Desmont kullanımını sonlandırabilirsiniz.

Desmont 5/10 mg 30 film kaplı tablet {Vitalis} İlacın Yan Etkileri

Tüm ilaçlar gibi Desmont’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Desmont 5/10 mg 30 film kaplı tablet {Vitalis} İlacın Fiyatı

Satış Fiyatı: 38,80 TL

Reçete: Normal reçete

Her Bileşen Hakkında İlave Bilgi

Desloratadin

Aşağıdakilerden biri olursa, Desmont‘u kullanmayı durdurunuz ve Derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

Vücudunuzda yaygın alerjik belirtiler oluşursa (deri döküntüsü, deride kızarıklık, ağız veya boyun bölgesinin yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi gibi).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir:

‘Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.’

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Karaciğerinizle ilgili rahatsızlıklar,

• Gerçekte olmayan şeyleri görme ya da işitme (halüsinasy onlar),

• Nöbetler,

• Kalpte çarpıntı ve kalbin hızlı atması.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. ‘Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.’

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Ağız kuruluğu,

• Baş ağrısı,

• Baş dönmesi,

• Karın ağrısı,

• Kas ağrısı,

• Sinirlilik,

• Bitkinlik,

• Uyuklama,

• Uykusuzluk,

• Hazımsızlık,

• Mide bulantısı,

• Kusma.

‘Bunlar Desmont’un hafif yan etkileridir.’

Montelukast

Asağıdakilerden biri olursa, Desmont’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Anaflaksi (şiddetli alerjik reaksiyon),

• Dudaklarda, dil ve göz kapaklarında şişme,

• Deri döküntüsü,

• Kasıntı gibi aşırı duyarlılık (alerjik) reaksiyonlar

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, Desmont‘a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

‘Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.’

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kanama eğiliminde artış

• Karaciğer hasarı

• Damarlarda iltihaplanmalar (vaskülit)

• Sanrılar (halüsinasyon) görme

• Uyku bozuklukları ve kabuslar

• Zatürre

• Depresyon

• Kalp çarpıntısı

• Eklem ağrıları

• Kol ve bacaklarda karıncalanma ve uyusma hissi

• Kas krampları ve ağrıları

• Hazımsızlık

• Üst solunum yolu enfeksiyonu

• Ateş

• Orta kulak iltihabı

• Gözü koruyan zarın iltihabı

• Burun kanaması

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. ‘Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.’

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Baş ağrısı ve sersemlik hali

• Yorgunluk

• Ateş

• İsilik

• Karın ağrısı

• Diş ağrısı

• Burun tıkanıklığı

• Burun akıntısı

• Kulak ağrısı

• Öksürük

• Nezle benzeri belirtiler

• Boğaz iltihabı

• Bulantı

• İshal

• Hazımsızlık

• Ağız kuruluğu

‘Bunlar desmont’un hafif yan etkileridir.’

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir