Kadınların Cinsellikten Beklentileri

Cinsellik kadın veya erkek ayrımı yapılmadan ya da hayvanlar gibi tüm canlılara haz ve mutluluk veren temel ihtiyaçlardan biridir. Her insanın doğuştan sahip olduğu bir takım dürtüler vardır ve bunların en temellerinden biri de cinselliktir. Cinselliğin doğru öğrenilmesi, öğretilmesi ve aktarımı son derece önemlidir. Bunun için de ailelerin, ebeveynlerin ve öğretmenlerin sorumluluk almaları gerekiyor. Omuzlarında çok ağır bir yük olarak durmaktadır. Bunun nedenle ebeveyn ve öğretmenlerin hatta toplumdaki herkesin cinsel yaşam hakkında sağlıklı ve doğru bilgilere, bilgilendirilmeye ihtiyacı vardır.  Maslov’ un ihtiyaçlar hiyerarşisinde açıkladığı piramitte veya Freud’un psikanaliz felsefesinde bu konulara çok daha detaylı değinmiştir. Günümüzde tıpta meydana gelen gelişmeler ışığında cinsellik hayatı da, öğrenimi de daha kaliteli ve doğru bir şekilde öğretilip yaşatılmaktadır.

Bu konuda kadın veya erkek ayırmadan herkes için çok önemlidir, ihtiyaç duyulan temel bir durumdur diyebiliriz. Fakat Yüce Allah bizi kadın ve erkek diye iki farklı cinste yarattığı için ve iki cinse de ayrı duygu ve hazlar verdiği için cinselliğin yaşanması veya cinsellikten duyulan beklentiler de kadın ve erkekte farklı algılanılıp farklı anlam ve beklentiler yüklenmektedir diyebiliriz.

evlilikte kadın erkek cinselliği

Kadınlar her zaman bebek ister

Kadın her şeyden evvel doğada doğurganlık yetisine sahip bir varlıktır. Bu özelliği sayesinde daha kırılgan, naif daha duygusal ve daha insancıldır diyebiliriz. Neredeyse toplumun tamamında hakim olan bu doğurganlık yetisini tatta ve bir defa da olsa yerine getirme isteği ve arzusu mevcuttur. Kadınların büyük kısmı çocuk sahibi olmak ister. Dolayısıyla cinsellikten temel beklentileri de bu özelliğinin kullanılması neticesinde çocuk sahibi olmak isteğinden kaynaklıdır.

Yani cinselliği kadınların büyük bir kısmı bebek dünyaya getirmek için yapmaktadır. Geri kalan kadınlar da çocuk isteği olmasa da haz alma, özel hissetme ve sevilme güdülerinin ve enerjilerinin verdiği istekler doğrultusunda cinselliği yapmaktalar. Bunun için de cinsel yaşamın yaşandığı şekilleri ve hazları temelde de cinsellik arzuları kadın ve erkekte farklı tecelli etmektedir. Erkek cinselliği bir nevi güç olarak da görebilmektedir. Kadın üzerinde tahakküm kurma ve istediğini yaptırma duyguları da vardır. Yalnız kadının bu konuya bakış açıları farklıdır ve erkekten daha çok duygusal anlamlar yüklemektedirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir