Kadınların Evlilikteki Rollerinin Değişmesine Sebep Olan Etkenler

Geçmişe bakıldığında, özellikle toplumumuzda kadın ve erkeğin aile içindeki rollerinin belli kalıp yargılardan ibaret olduğu görülmektedir. Erkek, dışarıda çalışıp para kazanan birey olduğundan, ekonomik gücü sağlayan birey iken; kadın genellikle ev işleri ve çocukların yetiştirilmesi ile ilgilenen kişi durumundaydı. Bu durumda, geçmişte kadınların aile içinde düzenleyici, erkeğin ise belirleyici karakter olduğunu söylemek doğru tanımlama olacaktır. Günümüzde ise, kalıp yargıların dışına çıkılarak kadın ve erkek rollerinin değiştiği ve kadının da belirleyici karakter olma özelliğinin olduğu bilinmektedir.

Artık evde oturarak çalışma devri

Değişen yaşam koşulları, kadınların da çalışma hayatına aktif olarak katılımını sağlamıştır. Toplumsal, ekonomik ve hatta teknolojik ilerlemenin sağlanmasıyla birlikte, kadınlar iş hayatına atılmaktadır. Hatta dışarıda çalışma imkânı bulamayan kadınların, evden oturdukları yerden çalışarak aile bütçesine katkı sağladıkları görülmektedir.

Aile içindeki rollerin değişmesine katkı sağlayan ve kadınlarda çalışma oranının artışına sebep olan en büyük etken ise, kadınların eğitim düzeyinin değişmesidir. Kadınların eğitim düzeylerindeki artış, çalışan kadın sayısının artışına sebep olmuştur. Bu değişme kadının evlilikteki rollerinin değişmesine etken olarak; aileye ekonomik katkı sağlayan, üreten kadının zihinlerde yer eden kalıp yargıların değişmesini sağlamıştır. Çalışan ve kendine güvenen kadınların aktif iş yaşamında da, aile içi yaşamlarında da değişiklikler olmuştur. Çalışan kadının sayısındaki artış ile geleneksel aile modelinden, modern aile sistemine geçiş sağlanmıştır. Kadın, artık yalnızca cinsiyetine özgü rolleri yapmaktan sıyrılmıştır.

home office fikirleri

Modern aile yapısında, erkek de kadının rollerini alarak yaşamı paylaşarak sürdürme anlayışını benimsemeye başlamıştır. Buna bağlı olarak evlilikte kadının rolleri değişiyor denilebilmektedir. Kadın, sadece ev işleri ve çocuk yetiştirmek görevini üstlenen bireyden çok; çalışan, üreten, sosyal bir birey olarak kendini ifade edebilmektedir. Erkekler ise, kadınların çalışması ile birlikte aile yaşantısına katkıda bulunan, eşlerine ev işlerinde yardım sağlayan birey olarak daha paylaşımcı sosyal tavırlar sergilemektedir.

Sonuç olarak, kadınların eğitim düzeyinin ve çalışma oranının artması ile; toplumsal kalıp yargıların değişmesi, kadın erkek rollerinin belirlenmesi ve modern aile yaşantısına geçilmesi bakımından önemli farklılıklar yaratmıştır denilebilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir